Porezni obveznik gosp. E. D. postavlja upit je li obveznik poreza na dodanu vrijednost i za djelatnost iznajmljivanja apartmana u svojoj kući na Pagu koju obavlja uz obrtničku djelatnost registriranu u Rijeci. Stranci treba odgovoriti da se kod osoba koje obavljaju obrtničku djelatnost i uz to se bave iznajmljivanjem ili nekom drugom povremenom samostalnom djelatnosti, poduzetničkom djelatnosti u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), smatra njihova ukupna djelatnost. Ako je osoba koja ima registriran obrt i uz to iznajmljuje apartmane u okviru svoje poduzetničke djelatnosti ostvarila od oporezivih isporuka više od 85.000,00 kuna u protekloj godini, obveznik je poreza na dodanu vrijednost za sve isporuke u okviru svoje ukupne poduzetničke djelatnosti što u konkretnom slučaju znači po osnovi obrtničke djelatnosti i po osnovi iznajmljivanja apartmana.

...