Od obveznice poreza na dohodak Lj. Ž. primili smo upit koji se odnosi na mogućnost povrata poreza na dohodak fizičkim osobama po osnovi uplaćene premije životnog osiguranja za slučaj smrti do propisanog iznosa u 2002., na koji nastavno odgovaramo: U skladu s odredbama čl. 9., st. 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.), koji se na oporezivanje dohotka primjenjivao do kraja 2002., izdacima koji umanjuju dohodak, a time i osnovicu poreza na dohodak i prireza, smatrale su se, između ostalih i premije po osnovi životnog osiguranja do visine 0,8 osnovnog osobnog odbitka iz čl. 29., st. 1. istog Zakona (do 1.000,00 kuna mjesečno odnosno 12.000,00 kuna godišnje). U skladu s odredbama čl. 9., st. 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.), koji se na oporezivanje dohotka primjenjuje od 1. siječnja 2003., izdacima koji umanjuju dohodak, smatraju se, između ostalih i premije životnog osiguranja koje imaju obilježja štednje, do visine 0,7 osnovnog osobnog odbitka iz čl. 29., st. 1. istog Zakona (do 1.050,00 kuna mjesečno odnosno 12.600,00 kuna godišnje). Odredbama čl. 6., st. 3. Zakona ...