Društvo »B.« Revizija, dostavilo nam je upit koji se odnosi na premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike i na njihovo razgraničenje u odnosu na premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, a sve zbog različitog postupanja u praksi. Nastavno odgovaramo.

1. Člankom 9. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se dohotkom ne smatraju izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koju bi osiguranik ostvario da je navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž, a koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike u vrijeme njihovog umirovljenja, zbog čega ne podliježu obvezi plaćanja poreza na dohodak, a ni eventualno drugih propisanih obveza za javna davanja.

Poslodavcima se iznos uplaćenih premija osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine njihovih radnika pod propisanim uvjetima smatra porezno priznatim rashodima u skladu s člankom 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06.) i člankom 11. stavak 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05. i 133/07.).

Iz navedenih odredbi propisa o porezu na dohodak proizlazi da je za svrhe neoporezivanja ...