Porezni obveznik "A." d.o.o. postavlja pitanje primjene čl. 2., st. 6. Zakona o porezu na dobit prema kojemu pravne osobe koje su registrirane i obavljaju isključivo istraživačko-razvojnu djelatnost nisu obveznici poreza na dobit. "A." d.o.o. navodi da se bavi razvojem softvera i to za automobilsku industriju, te razvijanjem metoda koje pomažu pri izradi novih motora ili poboljšanju starih koji više ne odgovaraju zahtjevima tržišta. U nastavku odgovaramo: 1. Člankom 2., st. 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00. i 163/03. - dalje: Zakon) propisano je da pravne osobe koje su registrirane i obavljaju isključivo istraživačko-razvojnu djelatnost nisu obveznici poreza na dobit, a u Pravilniku o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/01. i 198/03. - dalje: Pravilnik) propisano je da se ne smatra poreznim obveznikom pravna osoba koja obavlja isključivo djelatnost istraživanja i razvoja. Ako uz djelatnost istraživanja i razvoja obavlja i neku drugu djelatnost, smatra se poreznim obveznikom za cjelokupnu djelatnost. Temeljem navedenoga, porezni obveznici nisu samo one pravne osobe koje su u trgovačkom sudu registrirane isključivo za obavljanje istraživačko razvojne djelatnosti. To dokazuju izvatkom iz sudskog registra. O svakoj možebitnoj promjeni ...