Vlasnik obrta "S." obratio nam se u vezi s poticajnim sredstvima iz državnog i gradskog proračuna. Naime, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva donijelo je odluku o odobravanju poticajnih bespovratnih sredstava u svrhu realizacije projekta Poticanje uvođenja novih tehnologija i primjena znanja u tehnološkom razvoju za 2005., a Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo donio je odluku o dodjeli potpora obrtnicima koji obavljaju tradicijske, deficitarne i proizvodne djelatnosti. U vezi s navedenim postavljena su pitanja: 1. Treba li obrtnik na primljena poticajna sredstva obračunati porez na dodanu vrijednost? 2. Smatraju li se primljena poticajna sredstva primitcima po osnovi samostalne djelatnosti? Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku. 1. Odredbama čl. 8. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 90./05.) propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene ...