Podnositelj upita Sveučilište u Zagrebu, PMF-matematički odjel, zatražilo je mišljenje o poreznom tretmanu paušalne potpore financirane kroz međunarodni znanstvenoistraživački projekt u sljedećem slučaju.

Upitom Sveučilišta u Zagrebu. PMF-matematičkog odjela, Klasa: 402-01/10-04/01; Ur. broj: 251- 58-9-16-10-01 od 11. svibnja 2010. godine, navodi se da je Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH o sufinanciranju znanstvenoistraživačkog projekta od 12. ožujka 2010. godine (Klasa: 910-08/08-01/00381; Ur. broj: 533-06-10-0004) određen iznos od 21.790,00 kn za sufinanciranje projekta, te da je Protokolom određen iznos od 82 EUR-a dnevno za boravak njemačkih znanstvenika u Hrvatskoj. Nadalje se navodi da bi po njihovom mišljenju taj iznos (82 EUR-a) trebao biti neoporeziv u iznosu od 170 kn isplaćenih kao dnevnica te troška smještaja (uz račun). Na kraju se navodi da su zaprimili drugačije mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Klasa: 910-08/07-01/00152; Ur. broj: 533-06-08-0004 od 15. listopada 2008. godine, koje nam dostavljaju u privitku, a u kojemu stoji da se navedeni dnevni iznos od 82 EUR-a, iako nije integralni dio teksta međunarodnog ugovora i programa suradnje, temelji na međunarodnim dokumentima koji su iznad nacionalnog zakonodavstva te se ne može primjenjivati pravilo tuzemne dnevnice u iznosu od ...