Hrvatska agencija za telekomunikacije je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu (Narodne novine br. 51/07. i 69/07.; u daljnjem tekstu: Odluka), provela natječaj za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu, te je 12. svibnja 2008. godine donijela odluku kojom je odabrano deset ponuda, odnosno korisnika općih poticajnih sredstava. Korisnici općih poticajnih sredstava obvezni su s Agencijom sklopiti ugovor o isplati poticajnih sredstava, kojim će se regulirati uvjeti stjecanja prava na isplatu općih poticajnih sredstava, te druga prava i obveze između ugovornih strana. Točkom VII. Odluke propisano je da se poticajna sredstva dodjeljuju za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu uz jamstvo ispunjavanja uvjeta osiguranja prava pristupa izgrađenoj infrastrukturi svim drugim davateljima telekomunikacijskih usluga na veleprodajnoj troškovnoj osnovi na ciljanim geografskim područjima. Informacijska i telekomunikacijska infrastruktura izgrađena ovim poticajima u vlasništvu je trgovačkih društava koja dobiju poticajna sredstva. Poticajna sredstva prema točki VII. Odluke isplaćivati će Agencija jednokratno ...