Društvo "Z." postavilo nam je pitanje u svezi s naknadom za izvanredni prijevoz koju im zaračunava društvo Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb i na koju im obračunava porez na dodanu vrijednost. Postavljaju pitanje je li u duhu poticanja izvoza robe zaračunavati porez na naknadu za izvanredni prijevoz jer se radi o prijevozu robe koja se izvozi u inozemstvo. Naše je mišljenje: Prema odredbi čl. 13., st. 1., t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge. Naknada za izvanredni prijevoz je naknada za pojačanu uslugu korištenja cesta koju naplaćuje društvo Hrvatske ceste d.o.o. - obveznik poreza na dodanu vrijednost i ono je obvezno na ostvarenu naknadu obračunati porez. Porez na dodanu vrijednost koji društvo Hrvatske ceste d.o.o. zaračunava društvu "Z." za uslugu pojačanog korištenja cesta kod izvanrednog prijevoza, društvo "Z." može odbiti kao pretporez i na taj način ga zaračunani porez troškovno ne opterećuje odnosno ne ulazi kao tro&scaron ...