U svezi s upitom Vaterpolskog kluba J. D. kako u smislu poreza na dodanu vrijednost tretirati naknadu koju jedan klub zaračunava drugom klubu kod prijelaza igrača iz jednog kluba u drugi. Vaterpolski klub P. R. kao obveznik poreza na dodanu vrijednost, zaračunao je Vaterpolskom klubu J. D. porez na naknadu koju naziva odštetom za prijelaz igrača. Naše je mišljenje: Prema priloženom Registracijskom pravilniku Hrvatskog vaterpolskog saveza (čl. 37. i 38.), klubovi I., II. i III. lige kada njihovi igrači prelaze u druge klubove imaju pravo na naknadu koja predstavlja oblik obeštećenja za rad i sredstva uložena u razvoj igrača. Iznos naknade klubovi utvrđuju sporazumom, a ako se ne sporazume naknadu utvrđuje Komisija na temelju Kriterija i mjerila za utvrđivanje naknade kod prijelaza igrača koje je donijela Skupština Hrvatskog vaterpolskog saveza. Kad športski klub - obveznik PDV-a sporazumno dopušta igraču prelazak u drugi klub, odriče se prava koja ima prema igraču i za to prima naknadu. Odricanje od prava, predstavlja u smislu odredbe čl. 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 127/00.) uslugu koja je predmet oporezivanja.

...