Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porezni položaj naknada u vezi sa softverom – PDV i porez po odbitku

Datum objave: 24.10.2006, Klasa: 410-01/06-01/45, Porezna uprava

Pravna osoba »O.« d.o.o. postavila je upit koji se odnosi na porezni tretman naknada isplaćenih u vezi sa softverom, i to: 1. za licence za softver, 2. za usluge prilagodbe softvera za poslovanje prema hrvatskim propisima i potreba hrvatskog društva, 3. za usluge održavanja softvera i 4. usluge dorade softvera od društva čije je sjedište u Njemačkoj, a nema stalnu poslovnu jedinicu u Hrvatskoj. Nadalje, hrvatsko društvo navodi da softver nabavlja izričito za vlastite potrebe, te da nema pravo na njegovu daljnju distribuciju. S obzirom na to da je u upitu sadržano nekoliko podgrupa koje smo kvalificirali prema brojevima, odgovori slijede u nastavku. U točki 1. upita pitanje se odnosi na oporezivanje licence za softver. Temeljem odredbi članka 31. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine  broj 95/05.) porez po odbitku plaća se na kamate, te na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) koja se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Porez po odbitku plaća se po stopi od 15%. Ako ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice