Ministarstvo financija, Državna riznica, Zagreb, proslijedila nam je upit Z. ŽUPANIJE, Upravnog odjela za proračun, financije i opće poslove, Klasa: 401-01/08-01/02, Ur. broj: 2198/1-12-08-1 od 13. ožujka 2008. godine koji se odnosi na porezni tretman isplata bespovratnih sredstava u sklopu provedbe PHARE programa. U upitu je navedeno da je Župan Z. županije dana 31. listopada 2007. godine u ime te Županije potpisao Ugovor o darovnici za provedbu projekta HANS (Health Adriatic Network Skills) s ugovarateljnim tijelom za provedbu PHARE programa u Republici Hrvatskoj, Središnjom jedinicom za financiranje i ugovaranje Uprave za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Projekt HANS je sufinanciran sredstvima Europske komisije iz INTERREG/CARDS – PHARE programa Adriatic New Nighbourhood Programme i provodi se kroz odnos između talijanskih partnera te Zadarske županije kao vodećeg partnera te njenih projektnih partnera Splitsko-dalmatinske županije i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. U ugovorenom proračunu projekta na hrvatskoj strani je od strane Europske komisije sufinancirano 72,48% ugovorenog iznosa. U skladu s Uputama korisnicima za provedbu svih projekata sufinanciranih iz spomenutog Programa, svim se članovima projektnog tima (internom osoblju ili vanjskim stručnjacima) isplaćuju troškovi putovanja i troškovi hranarine, pri čemu troškovi ...