Amnesty International Hrvatske, 10000 Zagreb, Martićeva 24, dostavio nam je upit koji se odnosi na porezni tretman dodjele Filmske nagrade za ljudska prava na Motovun Film Festivalu. U upitu je navedeno da Amnesty International Hrvatske sudjeluje na Motovun Film Festivalu kroz projekt prezentacije svoje filmske nagrade za ljudska prava te da dio filmova koji se prikazuju na tom festivalu ulazi u konkurenciju za dodjelu te nagrade, o čemu odlučuje međunarodni žiri. Pobjednik može biti rezident Republike Hrvatske, ali i rezident bilo koje druge države. Nagrada režiseru pobjedničkog filma je unaprijed utvrđena u određenom iznosu te je postavljeno pitanje je li organizacija Amnesty International Hrvatske obvezna obračunati i uplatiti porez i prirez za slučaj pobjednika rezidenta odnosno za slučaj pobjednika nerezidenta. Člancima 9. i 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) nije propisano da se filmske nagrade koje se u konkretnom slučaju dodjeljuju filmskim režiserima ne smatraju dohotkom odnosno da se iz tih nagrada ne plaća porez na dohodak, pa proizlazi da se te nagrade smatraju oporezivim primicima. 1. Ako se te nagrade dodjeljuju fizičkoj osobi koja je rezident Republike Hrvatske, način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak ovisi o tome obavlja li fizička ...