Obratili ste se za dodatno pojašnjenje čl. 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13.), odnosno što za financijske institucije i društva koja obavljaju isključivo financijske usluge i transakcije iz čl. 40. st. 1. t. a) do g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., u daljnjem tekstu: Zakon) znači upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U našem mišljenju KLASA: 410-19/13-01/231, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 17. lipnja 2013. navedeno je obzirom da se struktura isporuka koje ulaze u iznos od 230.000,00 kn prema Zakonu mijenja odnosno da se u navedeni iznos, među ostalim, ubraja vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz čl. 40. st. 1. t. a) do g) Zakona (djelatnosti oslobođene PDV-a) osim ako su te transakcije pomoćne, u registar obveznika PDV-a upisati će se one osobe koje temeljem obavljanja navedenih usluga nisu bile upisane u registar obveznika PDV-a, a koje će se zbog izmjene Zakona pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji smatrati poreznim obveznicima, ako su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili iznos navedenih usluga veći od 230.000,00 kn. Prema tome financijske institucije i društva koja ...