Od "A" primili smo upit o obveznosti podnošenja godišnje porezne prijave za 2005. godunu. Porezna obveznica ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti (slobodno zanimanje) te je stoga obvezna podnijeti poreznu prijavu. Budući da je poreznoj obveznici u 2005. godini isplaćena dividenda i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 01.01.2001. godine do 31.12.2004. godine, te na koje je plaćen porez na dohodak po stopi od 15% u skladu s člankom 68. stavak 2. Zakona o porzu na dohodak, pitanje je da li porezna obveznica mora u godišnjoj porznoj prijavi iskazati i navedeni primitak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu. Člankom 39. stavak 1. točka 2. i stavak 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona te je obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju prema članku 5. Zakona (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugi dohodak). Odredbama članka ...