U dopisu što nam je uputila tvrtka RKR d.o.o., ukazuju na problem evidentiranja utrošene vode u slučaju kad tuzemni porezni obveznik društvo X d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uvozi vodu od inozemnog poreznog obveznika društva Y d.o.o. iz Federacije Bosne i Hercegovine. Inozemni porezni obveznik ispostavlja fakture sa porezom na dodanu vrijednost prema propisima Federacije BiH (17%). Navode da voda kao dobro ne prelazi granicu u klasičnom smislu i nema jedinstvene carinske deklaracije – dokumenta kojim se dokazuje da je dobro izvezeno iz Federacije BiH, odnosno uvezeno u RH, te da se sat za očitavanje stanja vode nalazi na teritoriju RH.

Postavili su pitanja koja dokumentacija treba pratiti ovakvu isporuku i mora li društvo X d.o.o. obračunati porez na dodanu vrijednost na uvezenu vodu?

Odredbom članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 76/07.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara. Prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona porezni obveznik je ...