Primili smo upit od K. pivovare d.o.o. u svezi poreznog tretmana transakcija redovitog poslovnog računa otvorenog u inozemstvu i uključenog u međunarodni obračunski national pooling. Prema navodima iz upita Heineken International iz Nizozemske kao matično društvo, kod nepovezane poslovne banke u inozemstvu ima ugovoren national pooling u kojega su uključena sva ovisna i povezana društva te stoga i K. pivovara d.o.o. i H. Adria d.o.o. (dalje : Rezidentna društva). Podnositelj upita ističe da u konkretnom slučaju svaki član slobodno i neovisno od matice ili drugog povezanog društva raspolaže sa sredstvima na računu, te da niti u jednom trenutku ne dolazi do prijenosa sredstava između članova national poolinga. Međutim, banka će notiranjem stanja na svim transakcijskim računima uključenim u national pooling doznačiti prinos (kamatu) matičnom društvu, a matica će svakom članu doznačiti dio kamatnog prihoda prema tržišnim uvjetima. Kako je od 1. siječnja 2011. prema propisima Hrvatske narodne banke (dalje u tekst: HNB) omogućeno rezidentima da u inozemstvu mogu bez ograničenja otvarati račune bilo koje vrste, kao i obavljanje slobodnih transakcija, podnositelj upita postavlja pitanje, da li se u poreznom smislu navedeni posao smatra kreditnim ili depozitnim poslom.

Nadalje ...