Primili smo vaš upit Klasa: 310-02/08-01/04, Ur.broj: 526-04-01-02/01-08-1 od 11. siječnja 2008. godine, koji se odnosi na porezni aspekt djelatnosti i statusa fizičkih osoba kao povlaštenih proizvođača električne energije. U upitu ste naveli da je na temelju Zakona o energiji (Narodne novine br. 68/01. i 177/04.) donesen niz podzakonskih akata kojima je propisano korištenje, prava i obveze, poticajne mjere te organizacija i institucije vezane uz implementaciju obnovljivih izvora energije. U skladu sa tim propisima povlašteni proizvođač električne energije ostvaruje pravo na poticajnu cijenu te sklapanje ugovora o otkupu električne energije. Na temelju prethodno provedenih i propisanih postupaka davanja suglasnosti i odobrenja, povlašteni proizvođači električne energije kod specifičnih proizvodnih postrojenja male snage (tzv. mikroelektrane) bit će, prema navodima iz upita, uglavnom fizičke osobe, koje će u svojstvu građana (inače radnika, umirovljenika i slično), a ne u okviru svoje registrirane samostalne djelatnosti (obrta, na primjer), proizvoditi električnu energiju iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije ili iz kogeneracijskih postrojenja. Prema dobivenim informacijama postrojenja će biti ili su instalirana u ili na osobnoj imovini tih građana (na primjer, kolektori za solarnu energiju na krovu obiteljske kuće). Nastavno odgovaramo.

Člancima 4. i 7. Zakona o tržištu električne ...