Obratio nam se porezni obveznik "A" d.o.o iz Vukovara, za pojašnjenje odredbi Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (Narodne novine br. 44/01., 90/05.), u dijelu koji se odnosi na porezne olakšice. Društvo, obveznik poreza na dobit, osnovano je krajem siječnja 2006. Na dan 31. prosinca 2006., bilo je zaposleno šest zaposlenika s područja Grada Vukovara i područja posebne državne skrbi l. skupine. Ukupan broj zaposlenika nisu fizički iste osobe Jedna zaposlenica je raskinula radni odnos sa 8 mjeseci i 7 dana radnog staža a istog dana je zaposlena nova zaposlenica), ali je kontinuirano devet mjeseci zaposleno šest zaposlenika, postavlja se pitanje je li ispunjen uvjet za ostvarenje prava na poreznu olakšicu. Nastavno dajemo mišljenje. U članku 30.a Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara propisano je da porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, oslobođeni su od plaćanja poreza na dobit u razdoblju ...