U Narodnim novinama br. 157/14. objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima.   Poreznu olakšicu, sukladno članku 28.a Zakona o porezu na dobit i članku 55. Zakona o porezu na dohodak, mogu koristiti porezni obveznici (korisnici potpore) koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima, koja su prema indeksu razvijenosti razvrstana u: - I. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske i
- II. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske.   Porezni obveznici korisnici potpore iznos porezne olakšice iskazuju kao umanjenje porezne obveze u godišnjoj prijavi poreza na dobit – Obrazac PD, godišnjoj prijavi poreza na dohodak – Obrazac DOH ili godišnjoj prijavi dohotka od zajedničke djelatnosti – Obrazac DOH-Z. Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i području jedinica I. i II. skupine, sukladno članku 28.a Zakona o porezu na dobit, mogu u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati umanjenje porezne obveze ukoliko su na tom području, u ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.