Ispostava za zapošljavanje, Područna služba "V." poslala je dopis u kojem pita da li osoba koja u istom mjesecu ima dvije isplate plaće može za drugu isplatu koristiti neiskorišteni dio porezne olakšice. U nastavku odgovaramo. Odredbom čl. 33., st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca umanjen za zakonom propisane izdatke koji su plaćeni i umanjen za iznos mjesečnih osobnih odbitaka. Iz navedenog slijedi da se obračun predujma poreza obavlja kumulativno pri svakoj isplati u tijeku jednog kalendarskog mjeseca, to jest porezne stope primjenjuju se na ukupan iznos primitaka ostvarenih u jednom mjesecu umanjenim za izdatke iz čl. 13., st. 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak i mjesečnih osobnih odbitaka.

...