Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Izdavanje i upis promjena na Obrascu PK, odjava s obveznog mirovinskog osiguranja

Datum objave: 09.02.2018, Klasa: 410-01/18-01/218, Porezna uprava

Zaprimili smo upit vezan za izdavanje i upis promjena na Obrascu PK u slučaju odjave radnika s obveznog mirovinskog osiguranja temeljem radnog odnosa, pri čemu poslodavac od toga trenutka više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave, na koji odgovaramo u nastavku. Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine od broja 109/93. do broja 136/15.), poslodavcima i isplatiteljima primitka po osnovi nesamostalnog rada nije bilo omogućeno koristiti osobni odbitak prilikom obračuna i isplate plaće za mjesec koji će slijediti nakon dana odjave odnosno raskida radnog odnosa. Člankom 95. stavcima 2., 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu: Zakon) odnosno u prijelaznim i završnim odredbama Zakona propisano je da do stupanja na snagu članka 26. Zakona, osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičke osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelji primitaka od nesamostalnog rada dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice