Podnositelj upita iz dostavnog popisa postavio je pitanja u vezi držanja poreznog skladišta u zračnoj luci, te tumačenja odredbi članka 53. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon). U nastavku navodimo pitanja te očitovanje u vezi istih.

 

1. Da li zračna luka kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za držanje poreznog skladišta ili se navedeno odobrenje izdaje u skraćenom postupku? Sukladno članku 119. stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) ako je porezni obveznik ishodio odobrenje za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta u skladu s posebnim propisom o trošarinama ili posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića smatra se da ima odobrenje i za držanje poreznog skladišta u smislu Zakona ako se radi o istim dobrima, te se na njega primjenjuju odredbe propisane posebnim propisom o trošarinama ili posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. U slučaju da porezni obveznik u istom ...