Od Carinske uprave je zatraženo tumačenje postupka utvrđivanja porezne osnovice rabljenih motornih vozila i donošenje poreznog rješenja. Iz upita je evidentno da porezni obveznik prodaje rabljena motorna vozila u više poslovnica u RH, zbog čega prema ocjeni poreznog obveznika dolazi do određene neujednačenosti u postupanju carinskih ureda i posljedično dodatnog administriranja i nepotrebnog odugovlačenja cijelog postupka.   S tim u vezi Carinska uprava dala je službeno tumačenje koje prenosimo u cijelosti:
"1. Budući da je sjedište vaše tvrtke u Sesvetama, Carinski ured Zagreb II obavlja pregled i procjenu tržišne cijene (porezne osnovice) rabljenog motornog vozila o čemu vam izdaje Zapisnik sukladno čl. 8. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.
Zapisnik koji je izdao Carinski ured Zagreb II su obvezni prihvatiti drugi carinski uredi ako je vozilo prodano u nekoj od drugih vaših poslovnica bez ponovnog pregleda vozila, odnosno donijeti porezno rješenje u skraćenom postupku bez sastavljanja zapisnika. U tom slučaju poreznoj prijavi treba biti priložena preslika zapisnika Carinskog ureda Zagreb II koji se odnosi na konkretno vozilo.
Isto se odnosi i u slučajevima da vozilo prodaje vaša sestrinska firma ili drugi registrirani trgovac ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.