Prema odredbi članka 26. stavka 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13., u daljnjem tekstu: Zakon) porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila je tržišna cijena u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije realno iskazana, tržišnu cijenu utvrđuje na temelju usporedbe ili procjene, odnosno primjenom na odgovarajući način odredbe članka 11. stavka 1. Zakona. U svrhu jedinstvenog postupanja, a sukladno članku 26. stavku 5. Zakona, porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj utvrđuje se temeljem prosječnih tržišnih vrijednosti naznačenih u on-line izdanju Kataloga orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila Centra za vozila hrvatske (u daljnjem tekstu: Katalog). Napominjemo da se može koristiti i Katalog u tiskanom izdanju, pod uvjetom da se radi o izdanju za tekuću godinu, jer ono sadrži podatke jednake podacima sadržanim u on-line izdanju. Pretraživanje Kataloga putem interneta omogućeno je pomoću linka https://kat.cvh.hr/ te su korisnička imena i lozinke za sve službenike Porezne uprave dostavljena pročelnicima područnih ureda 21. siječnja 2014. godine elektroničkom poštom. Napominjemo da nakon što je ...