Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska u predmetu poreza na promet nekretnina. Upit se odnosi na definiranje porezne osnovice u kupoprodajnom ugovoru prema kojem je Društvo steklo nekretninu, budući su predmetne nekretnine terećene instrumentima osiguranja za kredite uzimane kod kreditora Privredne banke Zagreb i Hrvatske banke za obnovu i razvoj, a iz točke 3. Ugovora je razvidno da kupac prihvaća i preuzima terete zajedničke hipoteke navedenih banaka. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Porez na promet nekretnina plaća po poreznoj stopi od 5% na osnovicu poreza na promet nekretnina. Prema članku 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. – dalje: Zakon) osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Pod tržišnom vrijednosti nekretnine razumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu. Ukupnim iznosom naknade smatra se ...