Ističete da ste registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima te analizirate postupak procjene vrijednosti rabljenih motornih vozila i postavljate niz pitanja kao što su transakcijska vrijednost i osporavanje vrijednosti vozila, vezivanje VIN oznake vozila i OIB-a kupca, fiskalni računi i popravci, prethodni pregledi i dostava poreznog rješenja. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) i Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13. i 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.), uređeno je plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj, pa i način utvrđivanja porezne osnovice rabljenih motornih vozila. Budući da oporezivanje motornih vozila nije harmonizirano na razini Europske unije i da države članice mogu samostalno urediti nacionalno zakonodavstvo u tom području pri čemu su ograničene temeljnim načelima Ugovora o funkcioniranju Europske unije, stoga je Zakon o posebnom porezu na motorna vozila usklađen sa čl. 45., 49., 56. i 110. ugovora o funkcioniranju Europske unije, odnosno sudskom praksom Europskog suda pravne kao najvažnijim izvorom prava. Porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za rabljena motorna vozila je tržišna cijena sukladno čl. 10. st. 2. Zakona, a način utvrđivanja i ...