Porezni obveznik T. & Co. postavio je upit u svezi primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit. Obzirom da porezni obveznik planira reinvestirati dobiti ostvarenu tijekom 2012., postavljeno je pitanje koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se ostvarilo pravo na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor. Sukladno članku 6. stavku 1. točki 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) porezna osnovica iz članka 5. toga Zakona može se umanjiti za reinvestiranu dobit, osim ako nije ostvarena iz bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora. Prema stavku 5. toga članka Zakon, reinvestirana dobit je ostvarena dobit poreznog razdoblja kojom se u svrhu investiranja i razvoja povećava temeljni kapital sukladno posebnim propisima. Člankom 12.a Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12. – dalje u tekstu: Pravilnik) detaljnije je propisan postupak i način korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit. Sukladno članku 12.a stavku 1. Pravilnika umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit prema članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 5. Zakona o porezu na dobit mogu ostvariti porezni obveznici koji su ...