Primili smo upit društva za poslovne usluge u svezi primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit, pri podnošenju prijave poreza na dobit za 2012. Upitom je postavljeno pitanje je li moguće ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak od kapitala i koristiti poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit ako bi se reinvestiranje dobiti izvršilo uplatom članova društva, međutim na način da se prethodno izvrši "formalna" isplata članovima društva dok bi članovi društva isti dan izvršili povećanje temeljnog kapitala. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor. Sukladno čl. 6. st. 1., toč. 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) porezna osnovica iz čl. 5. toga Zakona može se umanjiti za reinvestiranu dobit, osim ako nije ostvarena iz bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora. Prema st. 5. toga članka Zakona, reinvestirana dobit je ostvarena dobit poreznog razdoblja kojom se u svrhe investiranja i razvoja povećava temeljni kapital sukladno posebnim propisima. Člankom 12.a Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12. i 146/12.) detaljnije je propisan postupak i način korištenja porezne olakšice ...