Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Način ostvarivanja porezne olakšice iz čl. 55. Zakona o porezu na dohodak utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o načinu ostvarivanja poreznih olakšica od obavljanja djelatnosti na potpomognutim područjima (Narodne novine br. 157/14.) donesenim na temelju Zakona o porezu na dobit. Sukladno čl. 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja poreznih olakšica od obavljanja djelatnosti na potpomognutim područjima korisnik potpore koji nema prebivalište ili sjedište na području Grada Vukovara ili na području jedinica I. i II. skupine, a obavlja djelatnost na tom području, može koristiti poreznu olakšicu temeljem dohotka ostvarenog od obavljanja djelatnosti na tom području ukoliko osigura posebno porezno knjigovodstveno praćenje dohotka ostvarenog na tom području. Obavljanjem djelatnosti na području Grada Vukovara ili na području jedinica I. i II. skupine podrazumijeva se kontinuirano i stalno obavljanje djelatnosti koje u skladu s općim poreznim propisom čini najmanje poslovnu jedinicu korisnika potpore na tom području.
Međutim, ukoliko korisnik potpore ima prebivalište ili sjedište na području Grada Vukovara ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.