Porezni obveznik, Mesna industrija B. P., dostavio je upit u svezi ostvarivanja prava na korištenje porezne olakšice obveznika poreza na dobit koji obavlja djelatnost na brdsko-planinskom području. Prema navodima iz upita porezni obveznik pored toga što ima sjedište i obavlja dio djelatnosti na brdsko-planinskom području obavlja djelatnost i na drugim područjima koja su od posebne državne skrbi kao i na području izvan područja od posebne državne skrbi. Stoga je porezni obveznik postavio pitanje, da li je za djelatnosti koje obavlja izvan brdsko-planinskog područja obvezan osigurati posebno porezno knjigovodstveno praćenje, te na koje račune uplaćuje obračunatu obvezu poreza na dobit Temeljem navedenog u nastavku dostavljamo odgovor.

Prema članku 6. stavku 1. točki 5. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04.,90/05. i 57/06.) porezna osnovica iz članka 5. toga Zakona smanjuje se za svotu poticaja u obliku poreznog oslobođenja ili olakšica sukladno posebnim propisima.

Sukladno članku 42. stavcima 1 .i 2. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05., 133/07., 156/08. i 146/09.) porezni obveznik koji obavlja djelatnost na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i području Grada Vukovara može ostvariti pravo na korištenje poreznih oslobođenja i olakšica u ...