Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porez po odbitku na kamate bez stvarnog plaćanja

Datum objave: 09.06.2009, Klasa: 410-01/09-01/773, Porezna uprava

Društvo za poslovno savjetovanje C. d.o.o. zatražilo je tumačenje odredbe članka 49. stavka 6. Pravilnika o porezu na dobit. Naime, prema navodima iz upita, društvo A iz Hrvatske (društvo – kćer) primilo je u 2008. godinu kredit od društva B iz Austrije (društvo – majka). Na ugovoreni iznos kredita obračunate su i kamate, te su evidentirane kao obveza po kamatama prema povezanom društvu B. Krajem 2008. godine društvo B je donijelo odluku da se obveze po kreditu kao i pripadajuće obveze za kamate zbog poboljšanja strukture kapitala prenose u kapitalne pričuve društva A. Stoga podnositelj upita postavlja upit da li ovakav način podmirenja kamata podliježe obvezi obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku, budući da stvarnog plaćanja kamata nije bilo, već su obveze za kamate zajedno sa pripadajućom glavnicom prenesene u kapitalne pričuve društva A. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.            Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine – međ. ug., br. 3/01.) u članku 11. stavku 1. propisuje se kamate nastale u državi ugovornici ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice