Prema čl. 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97.), osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja (st. 1.). Pod tržišnom vrijednosti nekretnine razumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se, u pravilu, na temelju isprava o stjecanju (st. 2.). U smislu citiranih propisa, osnovicu poreza na promet nekretnina čini tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja, a to je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja. Tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, utvrđuje Porezna uprava na temelju isprava o stjecanju, tj. prema cijeni iz kupoprodajnog ugovora i drugih sličnih isprava ako iz okolnosti svakog pojedinog slučaja proizlazi da je ta cijena stvarno ugovorena, a ne radi se o pogodovanju kupca na način da se nekretnina prodaje ispod tržišne vrijednosti. To su ponajprije slučajevi kada nekretnine prodaju građevinske tvrtke i druge pravne osobe, potom kada se nekretnine prodaju putem suda ili javnog natječaja i sl. Kako iz ugovora o kupoprodaji nekretnina sklopljenog između Općine V. kao prodavatelja i ...