Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretnini radi osiguranja tražbine. Porezni obveznik zajedno s grupom građana prodao je građevinsko zemljište za izgradnju stambenog objekta. Isplata je dogovorena kroz predaju u vlasništvo gotovih stanova u tom objektu koji je trebao biti izgrađen. Kao osiguranje plaćanja, prodavatelji su upisali fiducijarno pravo na zemljište koje je bilo predmet prodaje, kao i na zemljište koje je u vlasništvu firme kupca. Kupac u ugovorenom roku nije ispunio preuzete obveze te je pokrenut postupak prijenosa prava vlasništva na nekretninama na kojima je bilo ugovoreno osiguranje tražbine. Postavlja se pitanje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje svih nekretnina, ili samo na stjecanje nekretnina koje je bilo u vlasništvu firme kupca? Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 153/02. i 22/11. – dalje: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: ...