Zaprimili smo upit odvjetnika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sudske odluke. Porezni obveznik je vlasnik obiteljske kuće koju je osobno sagradio pred više od 50 godina i to na temeljima kuće svojih roditelja, koja je u posjedu njegove obitelji više od 70 godina. U postupku legalizacije je utvrđeno da je u zemljišnim knjigama vlasništvo evidentirano na susjeda budući su susjedov otac i djed poreznog obveznika istog imena i prezimena, kao i iste adrese, samo različitog kućnog broja. Iza djeda kao niti iza oca nema rješenja o nasljeđivanju iz kojeg bi bilo razvidan put stjecanja nekretnine do poreznog obveznika već se raspolaže građevinskog dozvolom i povijesnim izvodom iz katastra. Slijedom svega navedenog, porezni obveznik može sudskim putem zatražiti stjecanje nekretnine na svoje ime. Kako je riječ o pogrešnom prijepisu treće osobe, postavlja se pitanje bi li postojala obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kada bi u sudskoj presudi bilo navedeno da je tužitelj vlasnik nekretnina te da ih je stekao nasljeđivanjem ili je potrebno provesti drugačije radnje. Slijedom navedenog odgovaramo u nastavku kako slijedi. Prema odredbama članka 4. Zakona ...