HŽ su postavile upit o plaćanju poreza na promet nekretnina u postupku izvlaštenja nekretnina. U upitu navode kako njihova djelatnost, prema odredbama Zakona o hrvatskim željeznicama, pripada u djelatnost od interesa za RH. Nadalje navode da su pokrenule postupak izvlaštenja nekretnina potrebnih za realizaciju projekta modernizacije pruge Zagreb - Split, dionica Perušić - Gračac, te postavljaju upit o mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina u postupku izvlaštenja. Na postavljeni upit, u nastavku odgovaramo. Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.) propisano je da je predmet oporezivanja promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u RH. Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. Člancima 11., 12. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina propisana su opća oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo te porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju ...