Zaprimili smo predstavku gospodina D. Š. u kojoj je navedeno da važeći Zakon o porezu na promet nekretnina propisuje da prvi nasljedni red ne podliježe porezu na promet nekretnina te da osoba koje sudskim putem dokažu vlasništvo ne plaćanju porez na promet nekretnina. Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 153/02. i 22/11. – u daljnjem tekstu: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dospjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. Odredbama članka 6. i 7. Zakona propisano je da je obveznik poreza na promet nekretnina stjecatelj nekretnine. Obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stječe. Ako se stječe idealni dio nekretnine, obveznik poreza na promet nekretnina je svaki stjecatelj posebno. Obveznik poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju je nasljednik ili ...