Područni ured K. postavio je upit kada se smatra da je porezni obveznik iskoristio pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. U upitu navode da je građanin - samac kupio prvu nekretninu (stan površine 40 m2) i ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje, Kako je u međuvremenu građanin sklopio bračnu zajednicu, prodao je nekretninu (za koju je ostvario olakšicu) s obzirom da mu ista više nije zadovoljavala stambene potrebe. S obzirom da je građanin naknadno platio porez kojeg je bio oslobođen (otuđenje u roku od 5 godina od dana nabave) postavlja se pitanje smatra li se da je porezni obveznik iskoristio olakšicu odnosno postavlja se pitanje može li građanin ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kad kupuje veći stan. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo. Člankom 11. toč. 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje, a kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u ...