Kako postupati u slučaju trgovca rabljenim vozilima koji često podnosi prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila koje će registrirati u svoje ime. Prema čl. 4. st. 1. t. f) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u Republiku Hrvatsku ili takva motorna vozila nabavlja u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 7. st. 1. Zakona, pored ostaloga obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza nastaje kad trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu ovoga Zakona, osim ako trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe. Točkom 3. istoga stavka propisano je da obveza obračunavanja i plaćanja PPMV nastaje kada trgovac rabljenim motornim vozilima motorno vozilo unese ili uveze za vlastite potrebe. Dakle, trgovac rabljenim motornim vozilima može podnijeti poreznu prijavu isključivo kada želi rabljeno motorno vozilo registrirati u svoje ime. U tom slučaju, shodno prijašnjim uputama Središnjeg ureda, uz poreznu prijavu mora ...