Hoće li umirovljenici plaćati porez na dohodak po osnovi mirovina ostvarenih iz Australije Prema članku 14. stavku 2. točki 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12. i 144/12.; dalje u tekstu Zakon) primicima po osnovi nesamostalnog rada, a od 1. ožujka 2012., smatraju se i mirovine ostvarene u inozemstvu. Prema članku 12. stavku 1. točki 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12.) primicima od nesamostalnog rada smatraju se mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu i to one koje odgovaraju mirovinama iz točaka 1.do 4. toga stavka (koje su ostvarene na temelju prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje koje isplaćuju zakonom utvrđene ustanove mirovinskog osiguranja i mirovinska osiguravajuća društva na temelju prijašnjih uplata obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, koje isplaćuju osiguravatelji (mirovinska osiguravajuća društva i drugi isplatitelji osiguranih svota) na temelju prijašnjih uplata poslodavca za dokup dijela mirovine, ako su te uplate bile oslobođene oporezivanja i druge). Kako je postavljen upit o mirovinama rezidenata Republike Hrvatske isplaćenim iz Australije, a s kojom Republika Hrvatska nema ...