Porezni obveznik, gosp. D. dostavio nam je upit u svezi tumačenja odredbi o oporezivanju dohotka od otuđenja nekretnina izgrađenih u vlastitoj režiji u roku kraćem od tri godine, radi, kako navodi prema vlastitom saznanju, nejednakog postupanja u različitim Ispostavama Porezne uprave. Naime, poreznog obveznika posebno zanima što je nabavna vrijednost nekretnine u slučaju izgradnje u vlastitoj režiji, te dali ispostava Porezne uprave na području na kojem se predmetna nekretnina nalazi treba nabavnu vrijednost utvrditi prema tržišnoj vrijednosti nekretnine u trenutku nabave, te što se smatra trenutak nabave novoizgrađenog objekta (datum uporabne dozvole ili i datum diobe i etažiranja). Nadalje porezni obveznik postavio je i upit u svezi priznavanja primitka i izdataka pri utvrđivanju dohotka od imovine po osnovi otuđenja nekretnine, npr. ako se otuđuje samo jedan dio nekretnine (stan), a izdaci za gradnju cijele zgrade su puno veći od tog primitka. U nastavku odgovaramo:

Odredbom čl. 27. st. 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10. i 114/11.; dalje: Zakon) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini ...