Društvo "A" dostavilo nam je upit koji se odnosi na tumačenje članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) u dijelu koji se odnosi na priznavanje izdataka po osnovi uplaćenih premija dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja, u odnosu na odredbe novih propisa o zdravstvenom osiguranju. Nastavno odgovaramo. Člankom 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 94/01., 88/02., 148/02., 117/03., 30/04., 177/04., 90/05.) koji se primjenjivao do 2. kolovoza 2006. godine bilo je propisano da je zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj osnovno, dopunsko i privatno. Osnovnim zdravstvenim osiguranjem, kao obveznim osiguranjem, osiguravala su se svim osiguranim osobama prava i obveze iz osnovnog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti, na način i pod uvjetima utvrđenim tim Zakonom, a putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dopunskim zdravstvenim osiguranjem koje su provodila društva za osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, osiguranim se osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje osiguravalo plaćanje razlike u vrijednosti zdravstvenih usluga koje se nisu podmirivale u okviru osnovnog zdravstvenog osiguranja. Privatnim zdravstvenim osiguranjem koje su provodila osiguravajuća društva osobe osigurane preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogle su se osigurati i na prava ...