Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji ukida se granica prema državama članicama Europske unije, te u tom smislu u obavljanju prometa s drugim državama članicama nema izvoza i uvoza. Uvoz od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao pojam postojat će samo s trećim zemljama odnosno zemljama koje nisu države članice Europske unije. U vezi s navedenim u nastavku dajemo informacije za porezne obveznike koji će nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, odnosno nakon 1. srpnja 2013. godine uvoziti dobra iz trećih zemalja. Uvoz iz zemalja koje nisu članice Europske unije porezom na dodanu vrijednost oporezivat će se kao i sada, što znači da će Carinska uprava i dalje biti nadležna za utvrđivanje carinske osnovice pri uvozu. Obzirom na navedeno postupak oporezivanja porezom na dodanu vrijednost uvoza iz trećih zemalja ostaje isti kao što je i sada. Međutim potrebno je istaknuti da pristupanjem u Europsku uniju Republika Hrvatska postaje dio područja Europske unije, pa se uvoz u Republiku Hrvatsku smatra uvozom u Europsku uniju. S tim u vezi, obzirom da dolazi do slobodnog kretanja dobara unutar tržišta Europske unije porezni obveznici nakon 1. srpnja 2013. godine mogu dobra koja imaju krajnje odredište u ...