Hrvatska udruga likovnih umjetnika Split uputila nam je dopis u kojemu navodi da je upisana u Registar udruga Splitsko-dalmatinske županije, sa svrhom poticanja i razvoja hrvatske likovne umjetnosti, te da prema sporazumu o upravljanju i korištenju podruma Dioklecijanove palače (spomenika nulte kategorije) koristi prostor za izložbenu djelatnost i naplaćuje ulaznice za razgledavanje spomenika kulture. Udruga je zatražila mišljenje o tome jesu li obvezni uplatiti PDV s te osnove. Pripominju da su sredstva ostvarena od ulaznica namjenska - za redovito održavanje podruma Dioklecijanove palače, te da po računima za ulaznice plaćaju PDV. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.), porezni obveznik je poduzetnik koji isporučuje dobra i usluge. Poduzetnikom se, u smislu odredaba ovoga Zakona, smatra svaka pravna i fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Poduzetnici, u smislu odredaba Zakona, mogu biti i razni oblici udruženja osoba. Javne ustanove u kulturi, u smislu odredaba Zakona, također su poduzetnici. Međutim, prema odredbi čl. 11., st. 1., t. 10. Zakona i čl. 65. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do ...