U svezi s upitom koji vam je postavilo društvo "H." o naknadnom smanjenju osnovice za obračun poreza na dodanu vrijednost za radove koje su naplatili putem prava izdanih od Ministarstva financija, čijom prodajom na tržištu vrijednosnica ostvaruju gubitke od cca 70% od nominalne vrijednosti prava, odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 8., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge, a naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. Visinu naknade i način plaćanja naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, ugovaraju isporučitelj i primatelj isporuke i ona je jedan od elemenata obvezno-pravnog odnosa između isporučitelja i primatelja usluge. Društvo "H." je ugovorilo s primateljima isporuka naplatu putem Prava izdanih od strane Ministarstva financija odnosno dionica i udjela koji im putem tih Prava pripadaju. Isporučitelj dobara ili usluga je za vrijednost obavljene isporuke kao protunaknadu primio ugovorenu vrijednost Prava odnosno dionica ili udjela. Smanjenje porezne osnovice je u skladu s odredbom čl ...