Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji ukida se granica prema državama članicama Europske unije, te u tom smislu u obavljanju prometa s drugim državama članicama nema izvoza i uvoza. Izvoz i uvoz od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao pojam postojat će samo s trećim zemljama odnosno zemljama koje nisu države članice Europske unije. U vezi s navedenim u nastavku navodimo promjene u vezi s izvozom i uvozom dobara od 1. srpnja 2013. godine. 1. Izvoz u treće zemlje (zemlje koje nisu članice Europske unije) Izvoz u zemlje koje nisu članice Europske unije biti će i dalje oslobođen poreza na dodanu vrijednost, postupak oslobođenja ostaje isti kao što je i sada, što znači da za porezne obveznike koji izvoze u treće zemlje ne dolazi do promjena u vezi s oporezivanjem porezom na dodanu vrijednost. Izvozne isporuke porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost iskazivat će u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) kao i sada. 2. Isporuke dobara u države članice Europske unije 2.1. Isporuke dobara poreznim obveznicima u druge države članice Europske unije Kod isporuke dobara u druge države članice Europske unije pojam „izvoz“ zamjenjuje se ...