U povodu pisma Hrvatske industrije ravnog stakla L. zastupana po stečajnom upravitelju mr. B. T. - M. i pitanja o plaćanju poreza na dodanu vrijednost po ugovoru o prodaji dijela imovine te tvrtke, te oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo: 1. Člankom 8., st. 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), propisano je da kod prijenosa gospodarske cjeline ili pogona u cijelosti, poreznu osnovicu čini pojedinačna naknada za svaki preneseni predmet s tim da zbroj svih tih pojedinačnih naknada čini ukupnu naknadu za tu gospodarsku cjelinu ili pogon umanjenu za vrijednost nekretnina koje se oporezuju po posebnom propisu. Preuzeti se dugovi ne odbijaju od osnovice. Istim člankom je propisano da, ako obračunani porez na dodanu vrijednost pri stjecanju gospodarske cjeline ili pogona stjecatelj u cijelosti može odbiti kao pretporez, tada se ne plaća porez na dodanu vrijednost, a taj se prijenos smatra neoporezivim. Članak 55. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.), propisuje da se prilikom prijenosa gospodarske cjeline ili pogona porezna osnovica utvrđuje prema naknadi za svako pojedinačno isporučeno dobro, a ako pri isporuci nije utvrđena ...