Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porez na dodanu vrijednost - primjena snižene stope (tov svinja)

Datum objave: 01.03.2019, Klasa: 410-19/19-02/75, Porezna uprava

Elektroničkom poštom dostavili ste upit gospodina I. B. koji se bavi uslužnim tovom svinja za tvrtku „B“ d.d. te tražite pojašnjenje u vezi primjene stope PDV-a. Naime, tvrtka „B“ d.d. gospodinu B. fakturira smjesu, lijekove i ve­terinarsku uslugu, dok gospodin B. fakturira ukupni tov. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje koja stopa PDV-a se primjenjuje na uslugu tova svinja. Člankom 38. st. 3. t. n) Zakona o porezu na dodanu vri­jednost (Narodne novine od br. 73/13. do 106/18., u daljnjem tek­stu: Zakon o PDV-u) propisano je da se PDV-om po stopi 13% oporezuje isporuka živih životinja: goveda, svinja, ova­ca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva. Iz navoda u upitu proizlazi da porezni obveznik u opisa­nom slučaju ne isporučuje žive životinje, već obavlja uslu­gu tova. Stoga, obzirom da čl. 38. st. 2. i 3. Zakona o PDV-unije propisano da se usluga tova oporezuje sniženom sto­pom PDV-a, ista je oporeziva PDV-om po općoj stopi 25%.

...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice