Udruga iz dostavnog popisa dostavila je inicijativu u vezi članka 12. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13. i 85/13. u daljnjem tekstu Pravilnik) glede implementacije tzv. call-off/consigment stock pojednostavljenja. U dopisu se navodi da je call-off/consigment stock pojednostavljenje od izuzetnog značaja za kontinuirano i nesmetano obavljanje isporuke lijekova. Prema navodima u dopisu prije 1. srpnja 2013. godine isporuka lijekova iz inozemstva obavljala se preko carinskih skladišta koje drže veledrogerije i koje posluju u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o lijekovima i ostalim propisima kojima je uređen promet lijekova. Nadalje, u dopisu se navodi da postoje dva poslovna modela na temelju kojih su strani proizvođači lijekova poslovali u Republici Hrvatskoj i to tzv. "Buy and sell" model te "Marketing support" model. U okviru "Buy and sell" modela poslovanje se odvijalo na način da strani porezni obveznik smješta svoje proizvode (lijekove) u carinsko/konsignacijsko skladište veledrogerije u tuzemstvu, a domaće društvo kupuje takve proizvode i prodaje ih veledrogeriji u kojoj su lijekovi smješteni te svim ostalim veledrogerijama koje lijekove dalje prodaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). U okviru "Marketing support" modela poslovanje se odvijalo na način da strani porezni ...