Društvo "P." postavilo nam je pitanje u svezi s oporezivanjem osnivačkog uloga i prometa udjela, budući da smatraju da su odredbe čl. 11., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) i čl. 11., st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.) u suprotnosti. Naše je mišljenje: Prema odredbi čl. 11., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost ne plaća se između ostalog, i na prijenos udjela u poduzećima. Odredbom čl. 11., st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da se isporukom dobra koja podliježe oporezivanju smatra i unos imovine jednog društva u drugo društvo. Kod isporuke postoje dvije osobe - isporučitelj i primatelj isporuke. Kod unosa imovine jednog društva u drugo društvo, kao protunaknada se u pravilu daju određena prava u društvu. Tada se radi o razmjeni jer naknada za isporučenu ili unijetu imovinu nije novčana već protuisporuka drugog dobra odnosno usluge (prava). Pri razmjeni, isporuke načelno podliježu oporezivanju kod svakog isporučitelja. Društvo - obveznik poreza na dodanu vrijednost koje unosi imovinu u ...