Hrvatski branitelj gospodin Š. M. obavlja poljoprivrednu djelatnost u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Za proširenje i modernizaciju proizvodnje potreban mu je još jedan traktor, stoga postavlja pitanje može li prilikom njegovog uvoza koristiti pravo na porezne i carinske olakšice propisane člankom 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04. i 92/05.). Upitu je priložen i Popis – specifikacija opreme, klasa UP/I-413-04/02-04/40, ur.broj: 513-02-45/98-02-2 (4) od 7. ožujka 2002. koji je izdala Carinarnica Rijeka, a iz kojeg je vidljivo da je gospodin M. Š. već ostvario pravo na porezne i carinske olakšice za kupnju traktora za koji je izdana Jedinstvena carinska deklaracija broj 42218/640/8916 od 16. srpnja 2003. godine. Odredbom članka 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nezaposleni HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljac, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i obitelj smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata oslobođeni su plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost kada uvoze strojeve i opremu za obavljanje gospodarske djelatnosti, odnosno samostalne profesionalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima. Uvjeti i način ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica propisani su ...